Паслугі архіўных устаноў

Дзяржаўныя архіўныя ўстановы ў адпаведнасці з Палажэннем аб парадку аказання дзяржаўнымі архіўнымі ўстановамі платных паслуг юрыдычным і фізічным асобам па выкарыстанні архіўных дакументаў і выканання юрыдычным асобам платных работ па забеспячэнні захаванасці дакументаў", зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 1 снежня 1999 г. № 1869, аказваюць наступныя віды платных паслуг:

выкананне работ і аказанне паслуг па забеспячэнні захаванасці дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонда;

правядзенне навукова-тэхнічнай апрацоўкі дакументаў;

часовае захоўванне дакументаў недзяржаўнай часткі Нацыянальнага архіўнага фонда Рэспублікі Беларусь;

распрацоўка праектаў лакальных нарматыўных прававых актаў і метадычных дакументаў у сферы архіўнай справы і справаводства;

метадычная дапамога ўласнікам дакументаў, аднесеных да недзяржаўнай часткі Нацыянальнага архіўнага фонда Рэспублікі Беларусь, у арганізацыі ўліку, захоўвання і выкарыстання іх архіўных фондаў і дакументаў;

інфармацыйнае забеспячэнне карыстальнікаў у адпаведнасці з іх запытамі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам;

пераклад дакументаў з замежных моў;

капіраванне дакументаў;

падбор, сістэматызацыя дакументаў для выкарыстання ў радыеі тэлеперадачах, напісанні стварэнняў навукі, літаратуры і мастацтвы, кансультаванне па іх (паслугі па выкарыстанню кинофотофонодокументов);

падрыхтоўка па запытах карыстальнікаў выставак дакументаў, правядзенне лекцый, экскурсій па архівах.

У адпаведнасці з Правіламі работы дзяржаўных архіваў Рэспублікі Беларусь, зацверджанымі пастановай Камітэта па архівах і справаводстве пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 25 лістапада 2005 г. № 7, дзяржаўныя архівы праводзяць работу па выкананні запытаў у парадку аказання платных паслуг (у тым ліку і на аснове дагавора).

Запыты, якія паступаюць у архіў, падраздзяляюцца на тэматычныя, генеалагічныя і запыты сацыяльна-прававога характару.

Тэматычны запыт – запыт аб даванні інфармацыі па пэўнай праблеме, тэме, падзеі або факце. Разнавіднасцю тэматычнага запыту з'яўляецца біяграфічны запыт, па якому ставяцца звесткі, неабходныя для вывучэння жыцця канкрэтнай асобы, удакладнення фактаў яго біяграфіі.

Генеалагічны запыт – запыт аб архіўнай інфармацыі, з дапамогай якой можна ўстанавіць блізкія сувязі два або болей асоб, гісторыю сям'і, роду.

Запыт сацыяльна-прававога характару – запыт аб даванні архіўнай інфармацыі, звязаны з забеспячэннем законных праў грамадзян.

Да запытаў сацыяльна-прававога характару, якія дакранаюцца маёмасных і спадчынных праў грамадзян, датычацца запыты, звязаныя з даваннем архіўнай інфармацыі аб валоданні, карыстанні і распараджэнні грамадзянамі рухомай і нерухомай маёмасцю, яго набыцці, адчужэнні і наследаванні.

Да запытаў сацыяльна-прававога характару, не якія датычацца  маёмасных і спадчынных праў грамадзян, адносяцца запыты аб пацвярджэнні працоўнага стажу і памеру заработнай платы, праходжанні воінскай службы, удзеле ў Вялікай Айчыннай вайне, партызанскім і падпольным руху, пражыванні на акупіраванай тэрыторыі, знаходжанні ў эвакуацыі, знаходжанні ў створаных нацыстамі месцах прымусовага зместу, гвалтоўным вывазе ў Германію і другія краіны Еўропы ў перыяд Другі сусветнай вайны, знаходжанні на лячэнні, узнагароджанні і прысваенні вучоных ступеней і званняў, творчай дзейнасці і ахове аўтарскіх праў, адукацыі і навучанні, выбранні на выбарныя пасады, прымяненні рэпрэсій, рэабілітацыі, грамадзянскім стане і іншыя, звязаныя з забеспячэннем законных праў грамадзян.

Карыстальнікі могуць правесці самастойнае даследаванне ў чытальнай зале архіва.


Друкаваць