Віртуальная выстаўка «Дзяржархіву Мінскай вобласці - 75 гадоў»

Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці - найбуйнейшая скарбніца архіўных дакументаў, калодзеж рэтраспектыўнай інфармацыі па гісторыі Мінска і Мінскай вобласці. Афіцыйна гісторыя архіўнай установы адлічваецца з 05.07.1938 года, калі пастановай Прэзідыума ЦВК БССР «Аб рэарганізацыі архіўных органаў у сувязі з адукацыяй абласцей БССР» Мінскае аддзяленне Цэнтральных дзяржархіваў  БССР было рэарганізавана ў Мінскі абласны архіў. Тым не менш, жыццёвы шлях архіва намнога даўжэй - яму папярэднічалі Мінскі гістарычны архіў і архіў Мінскай акругі, існаваўшыя ў Мінску ў 1920-ые гг. У цяперашні час архіў знаходзіцца ў вядзенні галоўнага упраўлення юстыцыі Мінскага аблвыканкама. Агульную каардынацыю дзейнасці архівам ажыццяўляе сектар па архівах і справаводстве аддзела па рабоце з юрыдычнымі асобамі і архівамі галоўнага кіравання юстыцыі Мінскага аблвыканкама і дэпартамент па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь.

На сённяшні дзень у архіве на захоўванні знаходзяцца дакументы ўстаноў і арганізацый савецкага перыяду, сярод іх фонды органаў дзяржаўнага і народнага кантролю, дакументы мясцовых органаў дзяржаўнай улады і кіраванняў, прамысловых прадпрыемстваў г. Мінска і Мінскай вобласці за 1917 – 2010 гг. У склад фондаў Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці ўваходзяць матэрыялы выканаўчых камітэтаў павятовых, валасных, гарадскіх і раённых Саветаў, павятовых і валасных рэвалюцыйных камітэтаў, дакументы ўстаноў перыядаў польскай (ліпень 1919 – ліпень 1920 гг.) і нямецкай акупацыі (люты – снежань 1918 г.), а таксама нямецка-фашысцкай акупацыі (1941-1944 гг.) у гады Вялікай Айчыннай вайны. Асобнымі комплексамі дакументаў прадстаўлены партыйныя фонды, перададзеныя ў 1996 г. з Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, калекцыя асабістых фондаў, якая складае 49 вопісаў спраў пастаяннага захоўвання. Па стане на 1 студзеня 2013 года на захоўванні ў Дзяржаўным архіве Мінскай вобласці знаходзіцца 5938 фондаў, 1416703 справы, што дазваляе лічыць архіў адным з найбуйнейшых у Рэспубліцы Беларусь.

Віртуальная выстаўка падрыхтавана на аснове дакументаў установы «Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці» і дае магчымасць інтэрнэт-наведвальнікам азнаёміцца з дакументамі аб дзейнасці архіва.

Аўтары выстаўкі:

Ю.С.Рамашка, В.М.Матох, Р.С.Дьячук

Назва дакумента і

пошукавыя даныя

1

Ліст намесніка загадчыка Центрархива БССР Мялешка ў Мінскі акруговы выканкам аб спыненні прыёму ў цэнтральныя сховішчы архіваў фондаў навакольных і раённых устаноў, з наступнай перадачай у Мінскі Окрархив.

ГАМн. Ф. 342 Оп. 1 Д. 1 Л. 3

2

Анкета даследчыка чытальнай залы Мінскага гістарычнага архіва Цішкі Гартнага (Д.Ф. Жылуновіча).

ГАМн. Ф. 342 Оп. 1 Д. 46 Л. 2

3

Ліст дырэкцыі музея В.И. Леніна – філіяла пры ЦК КП(б) у г. Кіеве Мінскаму абласному архіву з падзякай за прысланыя матэрыялы.

ГАМн. Ф. 342 Оп. 1 Д. 212 Л. 2

4

Заява дактаранта Інстытута гісторыі Акадэміі Навук СССР Н. Волкава ў Мінскі абласны архіў з просьбай аб пошуку архіўнай справы грамадзянскага суда за 1909-1910 гг. па абвінавачанні лётчыка С. Утачкіна ў наўмысным калецтве публікі пры дэманстрацыі палётаў на самалёце.

Заява дактаранта (працяг).

ГАМн. Ф. 342 Оп. 1 Д. 212 Л. 19–19об.

5

Інфармацыйны ліст старшага інспектара ўрадавай камісіі па ахове помнікаў А. Даліна дырэктару Аблархіва з напамінам аб тым, што які займаецца абласным архівам старажытны будынак былога манастыра з'яўляецца каштоўным архітэктурным помнікам, узятым на дзяржаўную ахову.

ГАМн. Ф. 342 Оп. 1 Д. 213 Л. 6

6

Акт аб уроне, нанесеным нямецка-фашысцкімі захопнікамі дакументальным матэрыялам за 1940-1941 Аблупраўленне лесааховы

ГАМн. Ф. 1080 Оп. 1 Д. 13 Л. 5

7

Спіс фондаў Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці, страчаных у перыяд часовай акупацыі нямецка-фашысцкімі войскамі ў 1941-1944 гадах, накіроўваемы начальніку архіўнага аддзела УМВД Мінскай вобласці тав. Гінзбургу.

ГАМн.Ф 342 Оп. 1 Д. 280 Л. 3

8

Адкліканне намесніка адказнага рэдактара газеты «Звязда» Я. Герцавіч у Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці ў сувязі з выяўленнем у архіве серыі дакументаў, якія прадстаўляюць вялікі інтарэс для гісторыі газеты.

ГАМн. Ф. 342 Оп. 1 Д. 292 Л. 4

9

Галоўнае актасховішча Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці. 1948 г.

БГАКФФД

10

Агульны від галоўнага актасховішча Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці. 1940-е гг.

БГАКФФД

11

Ліст дырэктара кінастудыі «Беларусьфільм» П. Маргалік на імя начальніка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці тав. Гарбуз з просьбай аб правядзенні кіназдымкі дакументаў, адабраных рэжысёрам Ю.В. Тарычам, для хранікальна-дакументальнага нарыса «Народны паэт».

ГАМн. Ф. 342 Оп. 1 Д. 378 Л. 31

12

Падзячны ліст Інстытута Гісторыі Літвы АН Літоўскай ССР на імя начальніка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці тав. Гарбуз аб даванні копіі з газеты «Савецкая Беларусь».

ГАМн. Ф. 342 Оп. 1 Д. 378 Л. 58

13

Ліст намесніка начальніка ЦГІА СССР Істоміна ў архіўнае упраўленне МУС БССР падпалкоўніку тов. Азараву з просьбай аб перасылцы копій дакументаў для IV тома зборніка «Вышэйшы ўсход рэвалюцыі 1905 г.»

ГАМн. Ф. 342 Оп. 1 Д. 414 Л. 147

14

Від на будынак Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці па вул. Бакуніна. 1958 г.

БГАКФФД

15

У чытальнай зале Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці ў будынку на вул. Бакуніна. 1958 г.

БГАКФФД

16

Даведка – характарыстыка новага будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці ў г. Мінску, па вул. Долгобродской, складзеная начальнікам Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці И. Рощиным.

ГАМн. Ф. 342 Оп. 1 Д. 481 Л. 56

17

Будынак Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці па вул. Даўгаброцкай (зараз - Казлова). 1963 г.

БГАКФФД

18

Ліст начальніка Архіўнага ўпраўлення пры СМ БССР А. Азарава дырэктару Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці тав. В.Д. Сарычавай з просьбай аб арганізацыі выяўлення дакументальных матэрыялаў за чэрвень-ліпень 1943 г. аб падрыхтоўцы і правядзенні выбуху ў памяшканні драматычнага тэатра ў г. Мінску.

ГАМн. Ф. 342 Оп. 4 Д. 57 Л. 6

19

У даведачным стале Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці. 1976 г.

БГАКФФД

20

У чытальнай зале Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці і Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва БССР. 1976 г.

БГАКФФД

21

Загад № 5 аддзела па архівах і справаводстве Мінскага аблвыканкама аб прыёме дакументаў былога партыйнага архіва Мінскага абкама КПБ і вылучэнні дадатковай штатнай колькасці супрацоўнікаў Дзяржаўнаму архіву Мінскай вобласці.

ГАМн. Ф. 342 Оп. 1 Д. 901 Л. 27

Версiя для друку
Падзяліцца: