Дакументы, якія прадстаўляюцца нарматворчымі органамі для правядзення абавязковай юрыдычнай экспертызы нарматыўных прававых актаў

Для правядзення абавязковай юрыдычнай экспертызы нарматворчы орган прадстаўляе ў галоўнае ўпраўленне юстыцыі Мінскага аблвыканкама:

  • Нарматыўны прававы акт

Нарматыўны прававы акт прадстаўляецца ў выглядзе электроннага дакумента або файла з тэкстам гэтага нарматыўнага прававога акта, які адпавядае тэксту арыгінала на папяровым носьбіце, завераны электроннай лічбавым подпісам.

У выпадку падпісання нарматыўнага прававога акта асобай, якая выконвае абавязкі кіраўніка нарматворчага органа, да дакументаў, якія накіроўваюцца на абавязковую юрыдычную экспертызу, дадаецца выпіска з дакумента (яго копія), якая абгрунтоўвае адсутнасць кіраўніка дадзенага органа.

Афармленне ў выглядзе электроннага дакумента або файла з тэкстам нарматыўнага прававога акта ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі, замацаванымі ў пастанове Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ад 10 кастрычніка 2018 г. № 193 «Аб асобных патрабаваннях да афармлення нарматыўных прававых актаў і ўзаемадзеянні Міністэрства юстыцыі з Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі».

  • Абгрунтаванне неабходнасці прыняцця нарматыўнага прававога акта

Абгрунтаванне неабходнасці прыняцця нарматыўнага прававога акта прадстаўляецца па форме, зацверджанай пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 25 студзеня 2019 г. № 54 «Аб прагназаванні наступстваў прыняцця (выдання) нарматыўных прававых актаў», і павінна ўтрымліваць наступную інфармацыю:

аб мэтах падрыхтоўкі нарматыўнага прававога акта, прадмеце прававога рэгулявання яго структурных элементаў, якія змяняюць існуючае прававое рэгуляванне адпаведных грамадскіх адносін, аб змяненні канцэптуальных палажэнняў заканадаўства, інстытутаў галіны (галін) заканадаўства і прававых наступствах такога змянення;

аб праведзеным аналізе актаў заканадаўства, міжнародных дагавораў і іншых міжнародна-прававых актаў, актаў заканадаўства замежных дзяржаў, якія датычацца да прадмета прававога рэгулявання нарматыўнага прававога акта, і практыкі іх прымянення;

аб выніках навуковых даследаванняў у галіне права, публікацыях у сродках масавай інфармацыі, глабальнай камп'ютарнай сеткі Інтэрнэт, аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб, якія датычацца да прадмета прававога рэгулявання нарматыўнага прававога акта;

аб адпаведнасці праекта нарматыўнага прававога акта міжнародным дагаворам і іншым міжнародна-прававым актам, якія датычацца да сферы прававога рэгулявання нарматыўнага прававога акта;

аб абгрунтаванасці выбару віду нарматыўнага прававога акта;

аб усебаковым і аб'ектыўным прагнозе меркаваных наступстваў прыняцця нарматыўнага прававога акта, у тым ліку аб адпаведнасці нарматыўнага прававога акта сацыяльна-эканамічным патрэбам і магчымасцям грамадства і дзяржавы, а таксама мэтам устойлівага развіцця;

аб праведзеным публічным абмеркаванні нарматыўнага прававога акта (калі яно праводзілася), выніках яго правядзення і разгляду паступіўшых пры гэтым заўваг і (або) прапаноў;

аб сціслым змесце змяненняў, якія падлягаюць унясенню ў нарматыўныя прававыя акты, праектаў новых нарматыўных прававых актаў, якія падлягаюць падрыхтоўцы, а таксама аб пераліку нарматыўных прававых актаў (іх структурных элементаў), якія падлягаюць прызнанню страціўшымі сілу у сувязі з прыняццем нарматыўнага прававога акта, або аб адсутнасці такіх нарматыўных прававых актаў (іх структурных элементаў).

  • Фінансава-эканамічнае абгрунтаванне праекта нарматыўнага прававога акта.

Фінансава-эканамічнае абгрунтаванне, падпісанае кіраўніком нарматворчага органа, які прыняў дадзены акт, прадстаўляецца па форме, зацверджанай пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 25 студзеня 2019 г. № 54 «Аб прагназаванні наступстваў прыняцця (выдання) нарматыўных прававых актаў»;

  • Выпіска з пратакола (копія пратакола) пасяджэння калегіі або выпіска з рашэння калегіі (копія рашэння) нарматворчага органа - пры прыняцці нарматыўнага прававога акта ў форме пастановы

Пры прыняцці сумеснага нарматыўнага прававога акта названыя дакументы павінны быць прадстаўлены ад кожнага з нарматворчых органаў, якія прымаюць акт (калі калегія не была сумеснай);

  • Копія заключэння крыміналагічнай экспертызы па праекце нарматыўнага прававога акта, калі правядзенне такой экспертызы прадугледжана Палажэннем аб парадку правядзення крыміналагічнай экспертызы, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 мая 2007 г. № 244 «Аб крыміналагічнай экспертызе», або інфармацыя праб тым, што нарматыўны прававы акт прыняты ў парадку, прадугледжаным часткай першай пункта 14 Палажэння аб парадку правядзення крыміналагічнай экспертызы, і копія заключэння крыміналагічнай экспертызы будзе паўстаўшы  Ена пасля яе правядзення на працягу трох рабочых дзён
  • Аналітычныя, статыстычныя і іншыя матэрыялы, якія абгрунтоўваюць неабходнасць прыняцця нарматыўнага прававога акта, калі такія маюцца.

Галоўным упраўленнем юстыцыі могуць быць запытаны і іншыя дакументы, якія маюць значэнне для правядзення абавязковай юрыдычнай экспертызы.

Версiя для друку
Падзяліцца: